Drążki do rozładowywania wykonane są w dwóch wersjach : 1) typ PDDS006 – drążek bez rezystancji – zwierający ; 2 ) typ PDD006
wyposażony w rezystancję o nominalnej wartości 6000 ohmów. Drążek izolacyjny dla obu typów jest identyczny, wykonany z rury
szkło-epoksydowej wypełnionej pianką poliuretanową o średnicy 32 mm. Rura spełnia wymagania normy IEC 60855 i odpowiednio PN EN
60855-1. Drążki umożliwiają kontrolowane rozładowanie linii lub kondensatorów. Wykonane bez rezystancji stanowią drążek zwierający.
Połączenie z systemem uziemienia wykonane jest za pomocą linki miedzianej w izolacji z PCV o przekroju 16 mm2 i długości 3,5 m
zakończonej kabeloczkiem.

Możliwe inne parametry

 


Przyrząd trój- (lub więcej) fazowy.

Dopuszczalny prąd zwarciowy 8kA/s