SIBILLE ENERGIE Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 21B, 02-737

Warszawa

Dział Handlowy:

+48 604 480 314

+48 602 747 765

info@sibille-energie.pl

sibille-energie.pl 

NIP : 526-000-47-76
REGON : 012579456
Sąd Rejonowy dla Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS : 0000195974
Kapitał zakł. : 50.000 PLN
ING Bank Śląski Oddział w Warszawie
Konto nr : 36 1050 1038 1000 0005 0125 8842